V sobotu 12. června 2021 od 10:00 hod proběhne v klubovně loděnice volební Členská schůze oddílu. Zájemci o kandidaturu do Výboru oddílu nebo Kontrolní komise oddílu se mohou hlásit e-mailem.

Pozvánka zde