Přihlášky

Závod dračích lodí – Den Labe

Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně obsadit závod posádkami pořadatelů a partnerů akce. 

Systém přihlášek bude  spuštěn 1. 2. 2023 ve 21:00 hod.

Termín pro uhrazení startovného je do 31. 3. 2023. Platbu proveďte na bankovní účet č. 23552/5500.

  • Přihlášené posádky – hlavní závod
  • Přihlášené posádky – školní závod

Partneři závodu

Město Ústí nad Labem