Přihlášky

Závod dračích lodí – Den Labe

Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně obsadit závod posádkami pořadatelů a partnerů akce. 

Svou posádku můžete přihlásit od 1. února 2024.

Termín pro uhrazení startovného je do 31. 3. 2024. Platbu proveďte na bankovní účet č. 23552/5500.

  • Přihlášené posádky – hlavní závod (přehledy budou spuštěny 1. února 2024)
  • Přihlášené posádky – školní závod

Partneři závodu

Město Ústí nad Labem