Přihlášky

Závod dračích lodí – Den Labe

Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně obsadit závod posádkami pořadatelů a partnerů akce. Startovní listina roku 2021 vychází z přihlášených posádek do zrušeného závodu v roce 2020. 

Dodatečné přihlášky do doplnění startovní listiny je možné podat zde

Partneři závodu

Město Ústí nad Labem