Přihlášky

Závod dračích lodí – Den Labe

Pořadatel si vyhrazuje právo přednostně obsadit závod posádkami pořadatelů a partnerů akce. Letos mimořádně startovní listina vychází z přihlášených posádek podzimního závodu v roce 2021. Jedná se o poděkování posádkám, které i přes pozdní „studené“ datum pořádání akce zachovali přízeň tomuto závodu.

Systém přihlášek bude  spuštěn 1. 2. 2022 ve 21:00 hod.

Termín pro uhrazení startovného je do 10. 4. 2022. Platbu proveďte na nový bankovní účet č. 23552/5500.

Partneři závodu

Město Ústí nad Labem