V úterý 9. 5. 2023 od 17:30 hod. se uskuteční v klubovně loděnice mimořádná Valná hromada našeho klubu.

Vzhledem k tomu, že v rámci jednání VH bude projednávána změna stanov a nákup pozemku, prosíme o vaší maximální účast. V souladu se stanovami mohou být tyto body projednávány pouze při účasti nadpoloviční většiny členů klubu s právem hlasovat.

Více v pozvánce zde