Sbírka

ke stému výročí klubu 

Veslování je krásný, avšak také nákladný sport. Jsme spolek, který své poslání naplňuje z vlastních členských příspěvků, darů a dotací. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení sportovního materiálu taktéž extrémně vysokým nákladům na dopravu a energie, jsme velmi vděční za každou finanční pomoc. U příležitosti 100. výročí založení Českého veslařského klubu Ústí nad Labem vyhlásil Výbor klubu sbírku na nákup nové veslařské lodi pro potřeby mládeže.

Vážení členové, rodiče a příznivci ústeckého veslování, dovolujeme si Vás tímto požádat o finanční příspěvek na nákup lodi na účet klubu č. 2902179635/2010. Do poznámky uveďte „sbírka“.

Do sbírky přispěli:

OPTIKA – ŠIMŮNKOVÁ Teplice, s. r. o. 20.000,- Kč
DELMAX s. r. o. 5.000,- Kč
Petr Řepka 5.000,- Kč
Jana a Miloš Červinkovi 10.000,- Kč
Masters ČVK 28.000,- Kč
Heliosystems, s. r. o. 20.000,- Kč
Alexandr Nedvědický 5.000,- Kč
Jaroslava Pokorná 5.000,- Kč
Jiří Pavliš 5.000,- Kč

Všem štědrým dárcům velice děkujeme