Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán klubu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 739 203 323

Pavel Sochůrek

Hlavní trenér

odpovědný za koordinaci sportovní činnosti klubu

Kontakt: 739 546 567

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A

Trenér kategorie dorostenci, junioři, muži a ženy.

Kontakt: 725 790 403

Hana Přibylová

Trenérka licence B

Trenérka kategorie  mladších a starších žákyň a dorostenek

Kontakt: 603 428 996

Josef Vávra

Trenér licence C

Trenér kategorie mladších a starších žáků

Kontakt: 725 830 406

Klára Besserová

Trenérka licence C

Asistentka trenérky Hany Přibylové a Josefa Vávry,, trenérka nezávodních veslařů

Kontakt: 728 771 794

Naši závodníci

č. Jméno Příjmení Ročník Odpovědný trenér
1. Agnes Laubová 2013 Hana Přibylová
2.  Alena Přibylová 2012
3. Viktorie Mendlová 2010
4. Barbora Mikolášková 2010
5. Sofie Plecitá 2009
6. Anežka Řepková 2009
7. Nela Šůlová 2009
8. Aneta Nikoličová 2008
9. Jan Ježek 2013 Josef Vávra
10. Gabriel Horáček 2013
11. Tomáš Fedorovič 2012
12. Radim Novák 2011
13. Václav Podrápský 2011
14. Joseph Nedvěd 2010
15. Kryštof Přibyl 2010
16. Jan Šerák 2009
17. Nestor Aleksevych 2009
18. Šimon Kubíček 2009
19. Michal Plecitý 2009
20. Patrik Prokeš 2009
21. Jan Řepka 2009
22. Jan Horáček 2008 Lukáš Pavlovský
23. Sebastian Houfek 2008
24. Václav Stýblo 2008
25. Václav Šimůnek 2008
26. Oldřich Vyšata 2008
27. Jan Ramisch 2008
28. Václav Adámek 2007
29. Matyáš Cimpl 2007
30. Matěj Straka 2007
31. Vít Truhlář 2007
32. Josef Říha 2005
33. Ondřej Štěrba 2005
34. Šimon Moudrý 2004
35. Denis Kovařík 2004
36. Václav Brunclík 2001

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři klubu, schválení Výborem klubu. Zabývá se sportovní činností členů klubu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru klubu za ni odpovídá. Ve Výboru klubu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru klubu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru klubu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti klubu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní kluboví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán klubu. Ze zasedání je pořizován zápis.