Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán oddílu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 603 463 644

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A

Trenér odpovědný za kategorii dorostenci, junioři a muži.

Kontakt: 725 082 081

Lenka Pavlovská

Trenérka licence A

Trenérka odpovědná za kategorie dorostenek, juniorek a žen.

Kontakt: 728 328 780

Ladislav Zábrodský

Trenér licence B

Asistent trenérů Lukáše a Lenky Pavlovských

Kontakt: 723 093 984

Kamil Mastík

Trenér licence C

Trenér odpovědný za kategorie mladších a starších žáků

Kontakt: 728 246 438

Silvie Mastíková

Trenérka licence C

Trenérka odpovědná za kategorie mladších a starších žaček

Kontakt: 728 122 242

Naši závodníci

 

č. Jméno Příjmení Ročník Zaplacené ČP 2021 Trenér
1. Aneta Nikoličová 2008 ANO Silva Mastíková
2. Ludmila Beranová 2008 ANO
3. Marie Jindrová 2008 ANO
4. Zuzana Stránská 2009 ANO
5. Anežka Řepková 2009 ANO
6. Nela Šůlová 2009 ANO
7. Václav Weisner 2008 ANO Kamil Mastík
8. Václav Stýblo 2008 ANO
9. Jan Horáček 2008 ANO
10. Oldřich Vyšata 2008 ANO
11. Václav Šimůnek 2008 ANO
12. Jan Řepka 2009 ANO
13. Michal Plecitý 2009 ANO
14. Václav Adámek 2007 ANO
15. Šimon Nieves 2008 ANO
16. Matěj Dolanský 2007 ANO
17. Ondřej Mráz 2007 ANO
18. Vít Truhlář 2007 ANO
19. Matěj Straka 2007 ANO
20. Lenka Konopová 2006 ANO Lenka Pavlovská
21. Adéla Šůlová 2006 ANO
22. Karolína Herinková 2006 ANO
23. Klára Besserová 2003 ANO
24. Petr Chvojka 2006 ANO Lukáš Pavlovský
25. Martin Plachý 2006 ANO
26. Šimon Plachý 2006 ANO
27. Josef Říha 2005 ANO
28. Radek Nevole 2005 ANO
29. Antonín Háma 2004 ANO
30. Josef Hána 2004 ANO
31. Šimon Moudrý 2004 ANO
32. Tomáš Kotlaba 2003 ANO
33. Martin Zábrodský 1999 ANO
34. Jan Šedý 2000 ANO Klára Janáková
35. Andrea Mastíková 2000 ANO

 

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři oddílu, schválení Výborem oddílu. Zabývá se sportovní činností členů oddílu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru oddílu za ni odpovídá. Ve Výboru oddílu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru oddílu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru oddílu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti oddílu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní oddíloví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán oddílu. Ze zasedání je pořizován zápis.