• Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem

Historie oddílu veslování započala 28.února 1923

Kronika

 28. února 1923 byl založen Český veslařský klub Ústí nad Labem.

- 7. října v 10:30 hod bylo zahájeno slavnostní otevírání loděnice schůzí v Národním domě za účasti zástupců Veslařského svazu, veslařských klubů a dalších spolků. Odpoledne slavnost pokračovala ve Vaňově vlastním otevřením budovy loděnice. Úschovna lodí byla prozatímně umístěna o 4 m níže (blíž k řece).

- byl založen tenisový odbor a zakoupen pozemek na protějším břehu, kde byly postaveny za značné pomoci Dr. Čížka tenisové kurty.

1934 

- když se započalo s napouštěním přehrady, veslaři úschovnu lodí zasypali a vše přestěhovali. Tím byla dovršena stavba loděnice. Úprava břehu trvala ještě do roku 1935.

1936 

- Dr. Čížek zakupuje pozemek ve Vaňově (dnes hřiště u školy) a nechal postavit tři nové tenisové kurty. Prodal kurty, které vlastnili veslaři doposud (dnes část pozemku jachtařů).

1938 

- začíná činnost ČVK upadat. Po rozhodnutí o záboru pohraničí Německem, se výbor schází v nádražní restauraci, kam předseda Dr. Čížek chodil na oběd. Tam se písemně stvrdilo předání veškerého majetku do rukou předsedy. Po záboru se snažil vymoci náhradu za zabavený majetek. Nic se však nepodařilo.


1945 

- ČVK hned po válce zahájil činnost. Zjišťují, že budovu loděnice nelze užívat pro její dezolátní stav. Veslaři začínají užívat loděnici bývalého „Aussiger RC Aussig”.

- vzniká další odbor kanoistů

1946 

- se konala první veslařská regata po válce. Její součástí již byly ukázkové jízdy kanoistů.

1947 

- všechen majetek a lodní materiál je sestěhován do bývalé loděnice RV kde vykonával Rudolf Havelka národního správce.

1948

- 17. října umírá Dr. Karel Čížek.

1949

- ČVK zabral Sokol na základě vládního rozhodnutí o sjednocování tělovýchovy.

- ve školním roce 49- 50 začala používat první patro loděnice místní ZDŠ.

1950

- na základě rozhodnutí Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze, ze dne 10. ledna 1950, došlo dne 23. března k vložení vlastnické práva Tělocvičné jednotě Sokol.

1953

- dne 8. října bylo vloženo právo vlastnické na Revoluční odborové hnutí – závodní skupina Spolku pro chemickou a hutní výrobu nár. podniku. Vše se uskutečnilo podle § 13 zák.č. 71/52 Sb. o reorganizaci tělesné výchovy a sportu Jednotného národního výboru pro tělesnou výchovu a sport v Ústí n. L., ze dne 27. dubna 1953.

1956 

- byla ukončena činnost ZDŠ v loděnici. Obec postavila novou školu.

1957

- 6. června dostala majetek na základě prohlášení ze dne 23. října 1956 Tělovýchovná jednota Jiskra Chemička Ústí n. L.

1963 

- byla smontována nová, jen provizorní, kovová konstrukce na přepravu lodí (dříve dřevěná). 


1964 

- zhotovení nové kovové konstrukce na přepravu lodí.

1967

– byl zakoupen od veslařů z Děčína vlek na dopravu lodí.

1968 

– byl zakoupen motorový člun z laminátu a motor Crescent 25.

1969 

– byl zrekonstruován veslařsky bazén.

1970

– byl opraven přistávací můstek.

1971 

– uspořádání prvního ročníku ÚSTECKÉ ZATÁČKY.

1979 

– 15. května byl zakoupen motorový člun.

1973 

– utonul 21.června trenér Karel Balaštík.


1981 

– bylo instalováno nové ústřední topení, které bylo napojeno na kotelnu sousedních VHS.

1998 

- po ukončení závodní sezóny byl rozebrán přistávací můstek.

1999

- hned na počátku roku byla zahájena stavba nového můstku a stožáru. 9. dubna bylo vše uvedeno do provozu.

- 22. prosince byl zakoupen velký vlek na přepravu lodí od ČVK Praha za 40 000,- Kč.

- byl postaven nový plot od řeky.

2000

- bylo namontováno nové topení na propan.

2001

- 7. července kolem sedmnácté hodiny se přehnal přes pozemek loděnice prudký vítr. Vytrhal i s kořeny pět topolů, dva ořešáky, jednu břízu a jeden dub. Padající stromy poškodily střechu a balkon loděnice.

- byl zakoupen menší vlek na přepravu lodí od VK Slavia Děčín. Uveden do provozu byl až 29.června 2005.

2002 

- 16. srpna kulminovala povodeň. V loděnici bylo 2,5 m vody. Povodeň poničila čtyři lodě a celé přízemí loděnice.

2003 

- 6. dubna dokončena oprava můstku po povodni.

- 2. září předáno staveniště pro přístavbu loděnice (nová dílna a sklad lodí). 

- 20. listopadu uvedeno do provozu opravené plynové topení.

- v prosinci předána nově přistavená část loděnice k užívání. Náklady na tuto stavbu byly cca 1,3 mil. Kč, z toho byla spoluúčast TJ cca 650 tis. Kč, zbytek pokryla státní dotace poskytnutá ČSTV.

2004 

- 2. března zahájení výstavy 130 LET ÚSTECKÝCH VESLAŘŮ v muzeu města Ústí n.L.

2005

- slavnostní přijetí nevidomých veslařů do TJ Chemička.

- 7. dubna nevidomí veslaři zahajují trénink.

- byla opravena střecha nad dámskou šatnou. 

- 1. 12. byl založen veslařský klub zdravotně hendikepovaných sportovců VK Tyflocentrum Ústí n.L., tím se hendikepovaní sportovci vyčlenili od TJ Chemička. Oba oddíly zahájily spolupráci.

2007 

– byla zakoupena od ČVS formou dražby zánovní 4x Empacher Soul r.v. 1988 za 60 000,- Kč. Zároveň byla repasována firmou ČVK Servis Praha za 65 000,- Kč. 

- byla zrekonstruována a zateplena posilovna nákladem 50 000,- Kč.

– byla provedena oprava střechy nad sálem nákladem cca. 150 000,- Kč.

2008 

– byla zakoupena nová 4x/4x- Shift Racing – Peking za 194 686,- Kč

– byla zakoupena od ČVS formou dražby 4x- Empacher Barcelona za 100 000,- Kč, r.v. 1991 a 4x- NDR Šedivka za 16 000,- Kč, r.v. 1988.

– MUDr. Pavel Dlouhý daroval lodní motor Suzuki 5 ps.

– MUDr. Pavel Dlouhý pořídil do sálu krbová kamna včetně nového komínu.

– byl pořízen zánovní trenažér C2 na inzerát za 25 000,- Kč.

2009 

– VK Slávia Praha nám darovala několik vyřazených lodí. Mezi nimi i osmu Techosport Tramvaj, dvě 4-/4x- Techosport, 2- Hodač, 4+ Labe.

– březen – byl pořízen zánovní trenažér C2 od ČVS za 23 000,- Kč.

- 8. května byl uspořádán společně s oddílem kanoistiky 1. ročník závodu dračích lodí – Den Labe. Akce byla velmi kladně přijata veřejností.

- byla zahájena oprava průčelní fasády objektu loděnice a oprava části plotu.

2010 

– 16. dubna – opravena osma Tramvaj za 70 000,- Kč.

– březen – byla dodělána oprava průčelní fasády objektu loděnice.

– 7. května – byl zakoupen nový velký vlek na přepravu lodí za 172 500,- Kč.

– 2. května – byl zakoupen od ČVS formou dražby zánovní dvojskif Emapacher za 39 000,- Kč, r.v. 1991 a dvojka Empacher za 34 000,- Kč, r.v. 1991.

– 5. května byla dodělána rekonstrukce sociálního zázemí v přízemí loděnice.

– 22. května – byl zakoupen nový dětský dvojskif Roseman za 93 000,- Kč.

– duben – byla osazena a zprovozněna stavební buňka jako bufet.

- 8. květen – náš oddíl úspěšně spolupořádal společně s oddílem kanoistiky II. Závod dračích lodí – Den Labe v Ústí nad Labem. Závodu se zúčastnilo 29 posádek.

-řáří – úspěšně dokončená oprava zbytku fasády loděnice.

- říjen – opraveno a rozšířeno plynové topení do šaten.

- říjen – byly opraveny (vyfrézovány a vyvložkovány) komíny ke krbovým kamnům v dámské šatně a v bytě správce.

- Byla provedena generální oprava 2- Empacher - (Větruše) firmou ČVK servis za 51 tis. Kč.

- Listopad –byly pořízeny 3 zánovní trenažéry C2

- 8. prosince – byla slavnostně podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi TJ Chemička Ústí n.L. – oddílem veslování a Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Obě smluvní strany touto dohodou deklarovali podporu a zájem spolupracovat v oblasti pedagogických metodických praxí a rozvoje v tělesné výchově a sportu Ústeckého kraje.

- prosinec – byly vyměněny okna na sále, v klubovně a v pánské šatně za plastová. Akci z větší části spolufinancoval ze soukromých zdrojů MUDr. Pavel Dlouhý.

2011

– duben – bylo zprovozněno nové barové zázemí v klubovně

- v říjnu byly vyměněny okna v dámské šatně, v kanceláři, na sociálkách a chodbách za plastová. Akci opět z větší části spolufinancoval ze soukromých zdrojů MUDr. Pavel Dlouhý.

2012

únor - náš oddíl poprvé organizoval kolo Českého poháru na trenažérech. Akce byla zorganizována v tělocvišně gymnázia v Jateční ulici bez nejmenších problémů.

- září - byly vyměněny poslední okna (v bytě). Calá akce byla hrazena ze soukromých zdrojů MUDr. Pavla Dlouhého.

- září - z mimořásné dotace Českého veslařského svazu byla opravena podlaha a omítky v posilovně. Na podlahu byl položen zátěžový koberec.

-  říjen - díky mimořádné dotace z Magistrátu města Ústí nad Labem byla opravena celá řada lodního materiálu.

2013

únor - z vlastního rozpočtu oddíl zakoupil zánovní lodě 8+ Empacher (Olymp) za 90.000,- Kč a 4+ Willoner (Londýn) za 60.000,- Kč.

- 25. května proběhla oslava 90. výročí založení klubu. Akce se účastnilo mnoho současných i bývalých členů oddílu vč. několika radních města Ústí nad Labem.

- 2. června - členové oddílu začali evekuovat a připravovat loděnici na blížící se povodeň, která kulminovala 5. 6. 2013. V loděnici bylo naměřeno 1.5 m vody. Škody, díky zkušenostem z roku 2002 a zodpovědné přípravě, nebyly oproti roku 2002 vysoké. Na lodním materiálu nebyla zaznamenána žádná škoda. 8. 6. 2013 byla loděnice zpřístupněna a začaly úklidové práce, kterých se účastnilo mnoho ochotných členů oddílu i dobrovolných hasičů ze Stebna.

- prosinec - po neshodách s vedením oddílu je ukončena spolupráce s VK Tyflocentrum Ústí n. L. Handicapovaní veslaři odchází spolu s některými členy TJ Chemička na protější břeh do Cyklokempu loděnice Brná, kde pokračují ve své činnosti.

2014

16. února náš oddíl poprvé pořádal společně s ČVS Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru v bývalé hale TJ Chemička na Klíši. Tuto akci významně podpořilo město Ústí nad Labem. Na mistrovství byl zřejmě nejvýznamnější postavou dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný stříbrný medailista z OH Ondřej Synek, který svou jízdu vyhrál.

2015

- únor - oddíl kupuje zánovní dvojskif Filippi (Černá perla) vč. vesel za 160 tis. Kč

- březen - oddíl kupuje zánovní skif Janousek Racing za 20 tis. Kč

- březen - oddíl kupuje zánovní čtyřku bez kormidelníka BBG od Václava Chalupy za 12,5 tis. Kč

 

2016

- červen - oddíl kupuje zánovní skif Havel včetně vesel za 40 tis. Kč.

- červenec - oddíl kupuje zánovní skif Empacher za 73 tis. Kč.

- 1. listopadu proběhla Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z.s., na které byly schváleny nové stanovy jednoty, které umožnily vznik tzv. pobočných spolků.  

11. listopadu se uskutečnila mimořádná Členská schůze oddílu, na které se schválil vznik pobočného spolku veslování v rámci spolku hlavního - TJ Chemička Ústí nad Labem. Současně byly schváleny nové oddílové Stanovy.

- 15. listopadu proběhla mimořádná Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z.s., na které byl schválen vznik jednotlivých pobočných spolků, mezi nimi i pobočný spolek oddílu veslování.

2017

- 13. února Krajský soud v Ústí nad Labem zapsal do spolkového rejstříku nově vzniklý popočný spolek TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s. Tímto aktem oficiálně vznikl náš pobočný spolek.

- březen - byl zakoupen nový lodní motor Mercury 25 za 99 tis. Kč

- 22. dubna schválilo předsednictvo ČVS i Valná hromada ČVS vstup našeho nově vzniklého pobočného spolku do ČVS jako řádného člena. Jediní z celé Valné hromady ČVS, kteří nehlasovali pro schválení vstupu našeho spolku do ČVS a zároveň zkrácení tzv. zkušební doby byli naši bývalí členové Petr Janák za VK Paprsek Ústí nad Labem a Tomáš Tkáč za TJ Spartak Boletice nad Labem.

- červen - byl zakoupen zánovní dvojskif Filippi za 160 tis. Kč

- 21. září Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z. s. schválila převod majetku na oddíl veslování p.s. Jednalo se zejména o veslařskou loděnici s pozemky (hodnota dle znaleckého posudku cca 14,5 mil. Kč), movité věci (lodě, vesla, vleky, vnitřní vybavení loděnice atp.) i uspořené finanční prostředky oddílu z předchozích let. Toto zásadní, pozitivní rozhodnutí, které nemělo za posledních několik desítek let obdoby, umožnilo oddílu veslování začít samostatně hospodařit se svým historickým majetkem. TJ Chemička Ústí nad Labem z. s. vlatnila majetek - loděnici s pozemky plných 60 let.

- září byl zakoupen zánovní skif Filippi včetně vesel za 86 tis. Kč


 

Stručná historie veslařského sportu

Závody na veslařských lodích lze vystopovat již v době faraónů. Velká sfinga v Gize podává svědectví o mimořádném veslařském výkonu faraóna Amenhotepa II. Ve starém Řecku byly závody triér součástí antických panathénajských slavností, které představovaly cosi jako přehlídku moci a síly Athén.

Ve středověku bylo veslování rozšířeno zejména v Itálii, kde v Benátkách závody veslic tvořily nedílnou součást zábavy tehdejší šlechty.

Kolébkou moderního veslování je Anglie, kde se již na počátku 18. století pořádaly veslařské závody o ceny. První velká veslařská regata se uskutečnila na Ostrovech již roku 1775 a nejstarší závod, dodnes populární klání osmiveslic mezi univerzitami Oxford a Cambridge, vznikl roku 1829.

Do Čech se veslování dostalo z Hamburku díky tamním obchodníkům. První závody se konaly v rámci oslav příjezdu prvního vlaku do Prahy dne 22. 8. 1845. V roce 1860 vznikl v Praze na Žofíně první veslařský klub s názvem English Rowing Club, jehož členy byli nejen Angličané a Němci, ale i Češi. Velký podíl na dalším rozvoji veslování měl dr. Miroslav Tyrš, který dal v roce 1865 impuls k založení veslařsko-plavecké jednoty Vltava a v roce následujícím byl při Sokole pražském založen veslařský odbor. Zájem o veslování mezi Sokoly vedl k ustavení dalších veslařských odborů v Hodoníně, Roudnici nad Labem, Písku a Praze.

Na počátku 90. let 19. století se především zásluhou Rösslera-Ořovského podařilo, aby Ústřední jednota veslařů z Čech byla v roce 1893 přijata do mezinárodní veslařské federace FISA jako národní svaz. Byl to také Rössler - Ořovský, který v roce 1895 založil nejstarší český Jarní skulerský závod, který je dodnes součástí Primátorek.

Právě vznik závodu o Primátorský štít v roce 1910 byl mocným impulsem pro české veslování. Primátorky se staly jedním z mezníků v rozvoji českého veslování a významnou pražskou společenskou událostí, jejíž kontinuitu přerušila pouze první světová válka.

Úspěchy na mezinárodní scéně na sebe nenechaly dlouho čekat. Hned v roce 1895 přivezl bronz z mistrovství Evropy v Ženevě slávista Langhans, shodou okolností první historický vítěz Jarního skulerského závodu Rösslera-Ořovského.

Rozvoj veslařského sportu výrazně ovlivnila druhá světová válka, která zanechala četné mezery v řadách českých veslařů. Po válce však došlo k obrovskému rozkvětu veslařského sportu v českých zemích. Do té doby se datují i jedny z největších sportovních úspěchů, mezi nimiž si veslaři zvláště cení vítězství třeboňské čtyřky s kormidelníkem (Mejta,Havlis,Jindra,Lusk,Koranda) na olympiádě v roce 1952 a zlatého triumfu na římské olympiádě v roce 1960 zásluhou dvojskifu Kozák - Schmidt.

K dalším osobnostem tohoto období, patří i několika násobní medailisté z vrcholných soutěží bratři Svojanovští, O.Mareček, K.Neffe, J.Hellebrand, Z.Pecka,V.Vochoska a řada dalších. (viz Archív výsledků ME,MS,OH)

V poválečné historii se v Československu konaly tři vrcholné veslařské akce, ve Sportovním centru v Račicích. Račice přivítaly mistrovství světa juniorů v roce 1986 a v roce 1993 hostily dokonce mistrovství světa dospělých. V Praze proběhl evropský šampionát v roce 1961.

Pozici českých veslařů ve světě neoslabilo ani rozdělení federace. Nemálo úspěchů zaznamenalo české veslování právě v posledních letech, a to nejen v podobě výsledků skifaře Václava Chalupy, Ondřeje Synka ale i vicemistra světa Tomáše Kacovského či jeho nástupce ve skifu lehkých vah mistra světa z roku 2000 Michala Vabrouška. Nejúspěšněnjší veslařkou tohoto období je Mirka Knapková, olympijská vítězka z Londýna 2012.

Zdroj ČVS

pdfČlenské příspěvky 2018

Příspěvky zasílejte na účet: 2301161579/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a ročník platícího člena.

Termín splatnosti členských příspěvků je do 31. 3. 2018!

I TY 3

 

 

Přidejte se k nám

Oddíl veslování TJ Chemička Ústí nad Labem pořádá celoročně nábor chlapců a dívek pro závodní i rekreační veslování, bez ohledu na věk. Na těchto stránkách naleznete veškeré informace o našem klubu. V případě Vašeho zájmu se obracejte na tel. číslo: +420 725 082 081 - Lukáš Pavlovský, nebo rovnou přijďte kterýkoliv všední den po16 hod. do loděnice ve Vaňově.

www.prijdveslovat.cz

Proč veslovat?

O veslování

Přihláška

 Nbor2  asset.f.logo.lg Facebook

Novinky

III. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažeru: Skvělé časy i osobní rekordy našich závodníků

III. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažeru:  Skvělé časy i osobní rekordy našich závodníků III. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažeru: Skvělé časy i osobní rekordy našich závodníků
V sobotu 27. ledna se v Pardubicích uskutečnilo III.kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažeru, který byl posledním testem před nadcházejícím mistrovstvím ČR.
Naši mladí veslaři zde předvedli řadu...
Číst dále

Zimní soustředění oddílu v Bedřichově

Zimní soustředění oddílu v Bedřichově Zimní soustředění oddílu v Bedřichově
Tradičně v netradičním termínu od 2. do 6. ledna jsme strávili několik dní na běžkách v krásném prostředí Jizerských hor v okolí Bedřichova. Naše téměř třicetičlenná výprava opět našla útočiště v příjemné atmosféře chaty Ludmila. Přestože jsme tentokrát měli na...
Číst dále

Zimní pohár mládeže v Roudnici n. L.

Zimní pohár mládeže v Roudnici n. L.
Dne 10.12. 2017  se naše žactvo zúčastnilo druhého kola Zimního poháru mládeže v Roudnici nad Labem, který se skládal ze tří disciplín - rotopedu, veslařského ergometru a běhu. Naši závodníci se ve velké konkurenci neztratili a vybojovali pěkná umístění:   2....
Číst dále

Zdenda Langmaier, Vojta Šanda a Klárka Šponarová obstáli nejlépe v testu SCM na 6 km v Uherském Hradišti

Zdenda Langmaier, Vojta Šanda a Klárka Šponarová obstáli nejlépe v testu SCM na 6 km v Uherském Hradišti
V sobotu 7. října měli všichni veslaři ročníků 2000 - 2002 možnost splnit první důležité kritérium pro vstup do Sportovního centra mládeže, a to co nejúspěšněnji absolvovat test na 6000m na skifech nebo dvojkách bez kormidelníka v Uherském Hradišti. Každá věková kategorie...
Číst dále

Dvě stříbrné a jedna bronzová medaile z MČR ve sprintu a MČR družstev!

Dvě stříbrné a jedna bronzová medaile z MČR ve sprintu a MČR družstev!
Úspěšně zakončili naši mladí veslaři letošní sezonu na vodě. Z mistrovství ČR ve sprintu a družstev přivezli 3 medaile. Stříbrné medaile ve sprintu na 500m vybojovali:
Vašek Brunclík ve skifu dorostenců
a také párová čtyřka juniorek, kde naše Andrea Mastíková...
Číst dále

Naši veslaři nechyběli na startu Ústeckého 1/2maratonu !!!

Naši veslaři nechyběli na startu Ústeckého 1/2maratonu !!! Naši veslaři nechyběli na startu Ústeckého 1/2maratonu !!!
Coby správní patrioti se někteří odvážní veslaři zúčastnili Ústeckého Mattoni 1/2 maratonu.
Většina absolvovala celou 21,0975 km dlouhou trať, někteří si troufli pouze na štafety, každopádně všichni své závody dokončili a našemu klubu rozhodně ostudu neudělali. A...
Číst dále

Roudnické sprinty: 7 zlatých medailí

Roudnické sprinty: 7 zlatých medailí
Roudnické sprinty jsou tradiční a oblíbenou destinací nejen polabských veslařských oddílů. Jsou ideální průpravou před blížícím se mistrovství ČR ve sprintu a jsou také závodem se systémem rozjížděk a finalových jízd, takže vítězi se stanou opravdu ti nejlepší ve své...
Číst dále

Žáci přivezli z Brandýsa 3 zlaté medaile

Žáci přivezli z Brandýsa 3 zlaté medaile Žáci přivezli z Brandýsa 3 zlaté medaile
Veslařský oddíl KV Kondor Brandýs uspořádal o víkendu jubilejní 50. ročník Polabského poháru, kterého se zúčastnila také naše výprava žactva. V konkurenci 18 oddílů z Čech a Moravy vybojovali naši žáci 3 zlaté medaile a dále 2 druhá místa a 4 třetí příčky. Z vítězství...
Číst dále

Veslaři sbírají medaile i v závodech horských kol!

Veslaři sbírají medaile i v závodech horských kol! Veslaři sbírají medaile i v závodech horských kol!
V rámci zpestření přípravného období se skupina juniorů zúčastnila závodu horských kol v okolí Třebenic, který nesl poetický název: "Kolmo kolem Komína."
Samotný závod již tak poetický nebyl. Po vytrvalém dešti připomínala trať spíše bahnité řečiště a 2 okruhy...
Číst dále

Mezinárodní regata Litoměřice

Mezinárodní regata Litoměřice
Na tradiční regatě v Litoměřicích nás reprezentovala jen malá skupina závodníků. Část veslařů dala přednost tréninku nebo závodům horských kol. V Litoměřicích se letos opravdu sešla hojná zahraniční účast - kromě 6 německých klubů se na startu objevili také veslaři...
Číst dále
Back to Top