• Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem
  • Sport pro každého Oficiální stránky oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem

Kronika


Historie oddílu veslování započala 28.února 1923

 28. února 1923 byl založen Český veslařský klub Ústí nad Labem.

- 7. října v 10:30 hod bylo zahájeno slavnostní otevírání loděnice schůzí v Národním domě za účasti zástupců Veslařského svazu, veslařských klubů a dalších spolků. Odpoledne slavnost pokračovala ve Vaňově vlastním otevřením budovy loděnice. Úschovna lodí byla prozatímně umístěna o 4 m níže (blíž k řece).

- byl založen tenisový odbor a zakoupen pozemek na protějším břehu, kde byly postaveny za značné pomoci Dr. Čížka tenisové kurty.

1934 

- když se započalo s napouštěním přehrady, veslaři úschovnu lodí zasypali a vše přestěhovali. Tím byla dovršena stavba loděnice. Úprava břehu trvala ještě do roku 1935.

1936 

- Dr. Čížek zakupuje pozemek ve Vaňově (dnes hřiště u školy) a nechal postavit tři nové tenisové kurty. Prodal kurty, které vlastnili veslaři doposud (dnes část pozemku jachtařů).

1938 

- začíná činnost ČVK upadat. Po rozhodnutí o záboru pohraničí Německem, se výbor schází v nádražní restauraci, kam předseda Dr. Čížek chodil na oběd. Tam se písemně stvrdilo předání veškerého majetku do rukou předsedy. Po záboru se snažil vymoci náhradu za zabavený majetek. Nic se však nepodařilo.


1945 

- ČVK hned po válce zahájil činnost. Zjišťují, že budovu loděnice nelze užívat pro její dezolátní stav. Veslaři začínají užívat loděnici bývalého „Aussiger RC Aussig”.

- vzniká další odbor kanoistů

1946 

- se konala první veslařská regata po válce. Její součástí již byly ukázkové jízdy kanoistů.

1947 

- všechen majetek a lodní materiál je sestěhován do bývalé loděnice RV kde vykonával Rudolf Havelka národního správce.

1948

- 17. října umírá Dr. Karel Čížek.

1949

- ČVK zabral Sokol na základě vládního rozhodnutí o sjednocování tělovýchovy.

- ve školním roce 49- 50 začala používat první patro loděnice místní ZDŠ.

1950

- na základě rozhodnutí Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze, ze dne 10. ledna 1950, došlo dne 23. března k vložení vlastnické práva Tělocvičné jednotě Sokol.

1953

- dne 8. října bylo vloženo právo vlastnické na Revoluční odborové hnutí – závodní skupina Spolku pro chemickou a hutní výrobu nár. podniku. Vše se uskutečnilo podle § 13 zák.č. 71/52 Sb. o reorganizaci tělesné výchovy a sportu Jednotného národního výboru pro tělesnou výchovu a sport v Ústí n. L., ze dne 27. dubna 1953.

1956 

- byla ukončena činnost ZDŠ v loděnici. Obec postavila novou školu.

1957

- 6. června dostala majetek na základě prohlášení ze dne 23. října 1956 Tělovýchovná jednota Jiskra Chemička Ústí n. L.

1963 

- byla smontována nová, jen provizorní, kovová konstrukce na přepravu lodí (dříve dřevěná). 


1964 

- zhotovení nové kovové konstrukce na přepravu lodí.

1967

– byl zakoupen od veslařů z Děčína vlek na dopravu lodí.

1968 

– byl zakoupen motorový člun z laminátu a motor Crescent 25.

1969 

– byl zrekonstruován veslařsky bazén.

1970

– byl opraven přistávací můstek.

1971 

– uspořádání prvního ročníku ÚSTECKÉ ZATÁČKY.

1979 

– 15. května byl zakoupen motorový člun.

1973 

– utonul 21.června trenér Karel Balaštík.


1981 

– bylo instalováno nové ústřední topení, které bylo napojeno na kotelnu sousedních VHS.

1998 

- na jaře byl vybudován Josefem Práglem nový kovový stožár na vlajkoslávu.

- po ukončení závodní sezóny byl rozebrán přistávací můstek.

1999

- hned na počátku roku byla zahájena stavba nového můstku a stožáru. 9. dubna bylo vše uvedeno do provozu.

- 22. prosince byl zakoupen velký vlek na přepravu lodí od ČVK Praha za 40 000,- Kč.

- byl postaven nový plot od řeky.

2000

- bylo namontováno nové topení na propan.

2001

- 7. července kolem sedmnácté hodiny se přehnal přes pozemek loděnice prudký vítr. Vytrhal i s kořeny pět topolů, dva ořešáky, jednu břízu a jeden dub. Padající stromy poškodily střechu a balkon loděnice.

- byl zakoupen menší vlek na přepravu lodí od VK Slavia Děčín. Uveden do provozu byl až 29.června 2005.

2002 

- 16. srpna kulminovala povodeň. V loděnici bylo 2,5 m vody. Povodeň poničila čtyři lodě a celé přízemí loděnice.

2003 

- 6. dubna dokončena oprava můstku po povodni.

- 2. září předáno staveniště pro přístavbu loděnice (nová dílna a sklad lodí). 

- 20. listopadu uvedeno do provozu opravené plynové topení.

- v prosinci předána nově přistavená část loděnice k užívání. Náklady na tuto stavbu byly cca 1,3 mil. Kč, z toho byla spoluúčast TJ cca 650 tis. Kč, zbytek pokryla státní dotace poskytnutá ČSTV.

2004 

- 2. března zahájení výstavy 130 LET ÚSTECKÝCH VESLAŘŮ v muzeu města Ústí n.L.

2005

- slavnostní přijetí nevidomých veslařů do TJ Chemička.

- 7. dubna nevidomí veslaři zahajují trénink.

- byla opravena střecha nad dámskou šatnou. 

- 1. 12. byl založen veslařský klub zdravotně hendikepovaných sportovců VK Tyflocentrum Ústí n.L., tím se hendikepovaní sportovci vyčlenili od TJ Chemička. Oba oddíly zahájily spolupráci.

2007 

– byla zakoupena od ČVS formou dražby zánovní 4x Empacher Soul r.v. 1988 za 60 000,- Kč. Zároveň byla repasována firmou ČVK Servis Praha za 65 000,- Kč. 

- byla zrekonstruována a zateplena posilovna nákladem 50 000,- Kč.

– byla provedena oprava střechy nad sálem nákladem cca. 150 000,- Kč.

2008 

– byla zakoupena nová 4x/4x- Shift Racing – Peking za 194 686,- Kč

– byla zakoupena od ČVS formou dražby 4x- Empacher Barcelona za 100 000,- Kč, r.v. 1991 a 4x- NDR Šedivka za 16 000,- Kč, r.v. 1988.

– MUDr. Pavel Dlouhý daroval lodní motor Suzuki 5 ps.

– MUDr. Pavel Dlouhý pořídil do sálu krbová kamna včetně nového komínu.

– byl pořízen zánovní trenažér C2 na inzerát za 25 000,- Kč.

2009 

– VK Slávia Praha nám darovala několik vyřazených lodí. Mezi nimi i osmu Techosport Tramvaj, dvě 4-/4x- Techosport, 2- Hodač, 4+ Labe.

– březen – byl pořízen zánovní trenažér C2 od ČVS za 23 000,- Kč.

- 8. května byl uspořádán společně s oddílem kanoistiky 1. ročník závodu dračích lodí – Den Labe. Akce byla velmi kladně přijata veřejností.

- byla zahájena oprava průčelní fasády objektu loděnice a oprava části plotu.

2010 

– 16. dubna – opravena osma Tramvaj za 70 000,- Kč.

– březen – byla dodělána oprava průčelní fasády objektu loděnice.

– 7. května – byl zakoupen nový velký vlek na přepravu lodí za 172 500,- Kč.

– 2. května – byl zakoupen od ČVS formou dražby zánovní dvojskif Emapacher za 39 000,- Kč, r.v. 1991 a dvojka Empacher za 34 000,- Kč, r.v. 1991.

– 5. května byla dodělána rekonstrukce sociálního zázemí v přízemí loděnice.

– 22. května – byl zakoupen nový dětský dvojskif Roseman za 93 000,- Kč.

– duben – byla osazena a zprovozněna stavební buňka jako bufet.

- 8. květen – náš oddíl úspěšně spolupořádal společně s oddílem kanoistiky II. Závod dračích lodí – Den Labe v Ústí nad Labem. Závodu se zúčastnilo 29 posádek.

-řáří – úspěšně dokončená oprava zbytku fasády loděnice.

- říjen – opraveno a rozšířeno plynové topení do šaten.

- říjen – byly opraveny (vyfrézovány a vyvložkovány) komíny ke krbovým kamnům v dámské šatně a v bytě správce.

- Byla provedena generální oprava 2- Empacher - (Větruše) firmou ČVK servis za 51 tis. Kč.

- Listopad –byly pořízeny 3 zánovní trenažéry C2

- 8. prosince – byla slavnostně podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi TJ Chemička Ústí n.L. – oddílem veslování a Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Obě smluvní strany touto dohodou deklarovali podporu a zájem spolupracovat v oblasti pedagogických metodických praxí a rozvoje v tělesné výchově a sportu Ústeckého kraje.

- prosinec – byly vyměněny okna na sále, v klubovně a v pánské šatně za plastová. Akci z větší části spolufinancoval ze soukromých zdrojů MUDr. Pavel Dlouhý.

2011

– duben – bylo zprovozněno nové barové zázemí v klubovně

- v říjnu byly vyměněny okna v dámské šatně, v kanceláři, na sociálkách a chodbách za plastová. Akci opět z větší části spolufinancoval ze soukromých zdrojů MUDr. Pavel Dlouhý.

2012

únor - náš oddíl poprvé organizoval kolo Českého poháru na trenažérech. Akce byla zorganizována v tělocvišně gymnázia v Jateční ulici bez nejmenších problémů.

- září - byly vyměněny poslední okna (v bytě). Calá akce byla hrazena ze soukromých zdrojů MUDr. Pavla Dlouhého.

- září - z mimořásné dotace Českého veslařského svazu byla opravena podlaha a omítky v posilovně. Na podlahu byl položen zátěžový koberec.

-  říjen - díky mimořádné dotace z Magistrátu města Ústí nad Labem byla opravena celá řada lodního materiálu.

2013

únor - z vlastního rozpočtu oddíl zakoupil zánovní lodě 8+ Empacher (Olymp) za 90.000,- Kč a 4+ Willoner (Londýn) za 60.000,- Kč.

- 25. května proběhla oslava 90. výročí založení klubu. Akce se účastnilo mnoho současných i bývalých členů oddílu vč. několika radních města Ústí nad Labem.

- 2. června - členové oddílu začali evekuovat a připravovat loděnici na blížící se povodeň, která kulminovala 5. 6. 2013. V loděnici bylo naměřeno 1.5 m vody. Škody, díky zkušenostem z roku 2002 a zodpovědné přípravě, nebyly oproti roku 2002 vysoké. Na lodním materiálu nebyla zaznamenána žádná škoda. 8. 6. 2013 byla loděnice zpřístupněna a začaly úklidové práce, kterých se účastnilo mnoho ochotných členů oddílu i dobrovolných hasičů ze Stebna.

- prosinec - po neshodách s vedením oddílu je ukončena spolupráce s VK Tyflocentrum Ústí n. L. Handicapovaní veslaři odchází spolu s některými členy TJ Chemička na protější břeh do Cyklokempu loděnice Brná, kde pokračují ve své činnosti.

2014

16. února náš oddíl poprvé pořádal společně s ČVS Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru v bývalé hale TJ Chemička na Klíši. Tuto akci významně podpořilo město Ústí nad Labem. Na mistrovství byl zřejmě nejvýznamnější postavou dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný stříbrný medailista z OH Ondřej Synek, který svou jízdu vyhrál.

2015

- únor - oddíl kupuje zánovní dvojskif Filippi (Černá perla) vč. vesel za 160 tis. Kč

- březen - oddíl kupuje zánovní skif Janousek Racing za 20 tis. Kč

- březen - oddíl kupuje zánovní čtyřku bez kormidelníka BBG od Václava Chalupy za 12,5 tis. Kč

 

2016

- červen - oddíl kupuje zánovní skif Havel včetně vesel za 40 tis. Kč.

- červenec - oddíl kupuje zánovní skif Empacher za 73 tis. Kč.

- 1. listopadu proběhla Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z.s., na které byly schváleny nové stanovy jednoty, které umožnily vznik tzv. pobočných spolků.  

11. listopadu se uskutečnila mimořádná Členská schůze oddílu, na které se schválil vznik pobočného spolku veslování v rámci spolku hlavního - TJ Chemička Ústí nad Labem. Současně byly schváleny nové oddílové Stanovy.

- 15. listopadu proběhla mimořádná Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z.s., na které byl schválen vznik jednotlivých pobočných spolků, mezi nimi i pobočný spolek oddílu veslování.

2017

- 13. února Krajský soud v Ústí nad Labem zapsal do spolkového rejstříku nově vzniklý popočný spolek TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s. Tímto aktem oficiálně vznikl náš pobočný spolek.

- březen - byl zakoupen nový lodní motor Mercury 25 za 99 tis. Kč

- 22. dubna schválilo předsednictvo ČVS i Valná hromada ČVS vstup našeho nově vzniklého pobočného spolku do ČVS jako řádného člena. Jediní z celé Valné hromady ČVS, kteří nehlasovali pro schválení vstupu našeho spolku do ČVS a zároveň zkrácení tzv. zkušební doby byli naši bývalí členové Petr Janák za VK Paprsek Ústí nad Labem a Tomáš Tkáč za TJ Spartak Boletice nad Labem.

- červen - byl zakoupen zánovní dvojskif Filippi za 160 tis. Kč

- 21. září Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z. s. schválila převod majetku na oddíl veslování p.s. Jednalo se zejména o veslařskou loděnici s pozemky (hodnota dle znaleckého posudku cca 14,5 mil. Kč), movité věci (lodě, vesla, vleky, vnitřní vybavení loděnice atp.) i uspořené finanční prostředky oddílu z předchozích let. Toto zásadní, pozitivní rozhodnutí, které nemělo za posledních několik desítek let obdoby, umožnilo oddílu veslování začít samostatně hospodařit se svým historickým majetkem. TJ Chemička Ústí nad Labem z. s. vlatnila majetek - loděnici s pozemky plných 60 let.

- září byl zakoupen zánovní skif Filippi včetně vesel za 86 tis. Kč

2018

- březen - byla vybudována a zprovozněna nová veteránská šatna v bývalé masérně v 1. NP loděnice.

- buben - byla vybudována a zprovozněna nová kuchyňka jako součást barového zázemí v klubovně.

- 28. listopadu - jsme převzali nově zakoupenou čtyřku párovou s kormidelníkem Swift racing za 267 tis. Kč určenou především pro nejmladší kategorie veslařů.

29. listopadu - byly podepsány smlouvy o bezúplatném převodu majetku z tělovýchovné jednoty na oddíl. Tímto se fakticky oddíl stává opět majitelem budovy loděnice, pozemků, vnitřního vybavení lodí atd.


Stručná historie veslování v Ústí nad Labem

Ve druhé polovině  19. století se ústečtí obchodníci při svých cestách do Hamburku a Berlína poprvé setkali s veslováním. V Ústí nad Labem kolem sebe shromáždili další zájemce o tento sport a v roce 1874 byl založen veslařský spolek nesoucí název Ruderklub Regatta (Veslařský klub Regata). Již několik dní po ustavení zakoupil klub za 150 zlatých veslařskou loď a jeho členové mohli začít veslovat. Po týdnu tréninku se veslaři odvážili již do Krásného Března a o další týden později dopluli až do Děčína. Prvního většího úspěchu dosáhl klub po deseti letech činnosti, když vyhrál regatu v Drážďanech. Koncem 80. let byl založen spolek Ruderverein Aussig (Veslařský spolek Ústí nad Labem), který navázal na činnost předchozího klubu. Jako loděnice sloužila od 80. let jednoduchá dřevěná bouda v Kramolech, reprezentativní loděnice byla vybudována až v roce 1901 ve Vaňově. V této době začal spolek vydávat časopis Plawak. Dlouho připravované sloučení s bruslaři se podařilo uskutečnit v roce 1902 a spolek od té doby nesl název Ruder- und Eislaufverein Aussig (veslařský a bruslařský spolek Ústí nad Labem).

Vedle něj existoval v Ústí nad Labem od roku 1910 další veslařský spolek - Aussiger Ruderklub (Ústecký veslařský klub). Činnost německých veslařských spolků v Ústí nad Labem pokračovala i po vzniku Československé republiky. Aussiger Ruderklub si postavil ve 20. letech velkou loděnici, jejíž první patro mělo tvar přídě lodi. Také Ruder und Eislaufverein Aussig vybudoval ve Vaňově novou loděnici, která slouží ústeckým veslařům dodnes. Počátkem 30. let čítala členská základna tohoto spolku 140 aktivních veslařů, 160 přispívajících a 30 žáků.

Ve veslování se vedle mužů začaly prosazovat i ženy. Od poloviny 30. let se Ruder - und Eislaufverein Aussig profiloval stále více nacionalisticky. V duchu tohoto směřování odpovídala účast na monstrózní německé sportovní slavnosti ve Vratislavi v roce 1938. Po přičlenění pohraničí k Německu se stal spolek členem Říšské organizace pro sport. Druhá světová válka přinesla utlumení činnosti a v roce 1944 převzala majetek spolku armáda. Činnost druhého německého veslařského klubu byla ukončena ještě dříve.

Česká menšina v Ústí nad Labem založila svůj veslařský klub v únoru 1923. Na založení spolku se nejvíce zasloužil lékař Karel Čížek, který byl zvolen prvním předsedou. Díky sbírkám mezi členy se podařilo během pěti měsíců zakoupit čtyři lodě. V říjnu téhož roku Český veslařský klub (ČVK) slavnostně otevřel svoji loděnici a klubový dům ve Vaňově. Klub rozvíjel úzkou spolupráci především s dalšími českými kluby v Roudnici nad Labem a Mělníku. Největším úspěchem ústeckého ČVK v meziválečné době bylo vítězství v závodě čtyřek na slavné regatě v Litoměřicích v roce 1936, které se zúčastnily české i německé kluby z Československa i kluby z Německa. Vedle veslování se ČVK věnoval také tenisu a za tímto účelem vybudoval vlastní kurty. V létě roku 1938 byla činnost ČVK silně poznamenána vyhrocenou politickou situací a napětím v pohraničí. Po přičlenění pohraničních oblastí Československa k Německu ústecký ČVK činnost ukončil. Předseda Čížek zůstal v Ústí nad Labem do února 1939, kdy byl donucen město opustit a přestěhoval se do Prahy.

Po skončení druhé světové války německé veslařské spolky z Ústí nad Labem vzhledem k odsunu německého obyvatelstva a zániku veškerého německého spolkového života již svoji činnost neobnovily. Brzy po válce však v Ústí nad Labem začali opět působit čeští veslaři. Ujali se majetku bývalých německých spolků. Namísto zchátralé loděnice ČVK rozvíjeli svou činnost nejprve v loděnici bývalého Aussiger Ruderklub a později se přestěhovali do prostor bývalého Ruder- und Eislaufverein Aussig. Velkou ztrátou byla pro ústecké veslaře smrt zakladatele a předsedy ČVK Karla Čížka v roce 1948. Činnost klubu byla vedle toho v poválečných letech komplikována častými organizačními změnami, kdy byli veslaři při sjednocování tělovýchovy začleněni pod TJ Sokol, později ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu, TJ Jiskra a konečně TJ Chemička Ústí nad Labem.

Brzy po válce začal klub provozovat opět závodní činnost. V roce 1946 byla ve Vaňově uspořádána první poválečná regata, jejíž součástí byly i závody kanoistů. V roce 1949 vyhrál Václav Soukup 50. ročník nejstaršího veslařského závodu v Čechách - Jarního skulerského závodu Rösslera-Ořovského. Roku 1970 se vaňovští veslaři dohodli o založení regaty, která byla pojmenována Ústecká zatáčka. V 80. letech se začala rozvíjet úzká spolupráce s veslaři z Drážďan a později také z Pirny, která trvá do dnes. Na přelomu tisíciletí byl ústecký oddíl vícekrát pověřen uspořádáním mistrovství České republiky v jízdě na dlouhé dráze s mezinárodní účastí. Veslaři se však v nedávné době museli potýkat také s přírodními pohromami. V srpnu 2001 se řekou prohnal větrný vír, který zpustošil loděnici. O rok později přišla povodeň, která zaplavila loděnici 2,5 m vody.  Přesto dokázali ústečtí veslaři rozvíjet svoje aktivity. Rok 2013 přinesl v květnu novou povodeň v loděnici.

Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem


Stručná historie veslařského sportu

Závody na veslařských lodích lze vystopovat již v době faraónů. Velká sfinga v Gize podává svědectví o mimořádném veslařském výkonu faraóna Amenhotepa II. Ve starém Řecku byly závody triér součástí antických panathénajských slavností, které představovaly cosi jako přehlídku moci a síly Athén.

Ve středověku bylo veslování rozšířeno zejména v Itálii, kde v Benátkách závody veslic tvořily nedílnou součást zábavy tehdejší šlechty.

Kolébkou moderního veslování je Anglie, kde se již na počátku 18. století pořádaly veslařské závody o ceny. První velká veslařská regata se uskutečnila na Ostrovech již roku 1775 a nejstarší závod, dodnes populární klání osmiveslic mezi univerzitami Oxford a Cambridge, vznikl roku 1829.

Do Čech se veslování dostalo z Hamburku díky tamním obchodníkům. První závody se konaly v rámci oslav příjezdu prvního vlaku do Prahy dne 22. 8. 1845. V roce 1860 vznikl v Praze na Žofíně první veslařský klub s názvem English Rowing Club, jehož členy byli nejen Angličané a Němci, ale i Češi. Velký podíl na dalším rozvoji veslování měl dr. Miroslav Tyrš, který dal v roce 1865 impuls k založení veslařsko-plavecké jednoty Vltava a v roce následujícím byl při Sokole pražském založen veslařský odbor. Zájem o veslování mezi Sokoly vedl k ustavení dalších veslařských odborů v Hodoníně, Roudnici nad Labem, Písku a Praze.

Na počátku 90. let 19. století se především zásluhou Rösslera-Ořovského podařilo, aby Ústřední jednota veslařů z Čech byla v roce 1893 přijata do mezinárodní veslařské federace FISA jako národní svaz. Byl to také Rössler - Ořovský, který v roce 1895 založil nejstarší český Jarní skulerský závod, který je dodnes součástí Primátorek.

Právě vznik závodu o Primátorský štít v roce 1910 byl mocným impulsem pro české veslování. Primátorky se staly jedním z mezníků v rozvoji českého veslování a významnou pražskou společenskou událostí, jejíž kontinuitu přerušila pouze první světová válka.

Úspěchy na mezinárodní scéně na sebe nenechaly dlouho čekat. Hned v roce 1895 přivezl bronz z mistrovství Evropy v Ženevě slávista Langhans, shodou okolností první historický vítěz Jarního skulerského závodu Rösslera-Ořovského.

Rozvoj veslařského sportu výrazně ovlivnila druhá světová válka, která zanechala četné mezery v řadách českých veslařů. Po válce však došlo k obrovskému rozkvětu veslařského sportu v českých zemích. Do té doby se datují i jedny z největších sportovních úspěchů, mezi nimiž si veslaři zvláště cení vítězství třeboňské čtyřky s kormidelníkem (Mejta,Havlis,Jindra,Lusk,Koranda) na olympiádě v roce 1952 a zlatého triumfu na římské olympiádě v roce 1960 zásluhou dvojskifu Kozák - Schmidt.

K dalším osobnostem tohoto období, patří i několika násobní medailisté z vrcholných soutěží bratři Svojanovští, O.Mareček, K.Neffe, J.Hellebrand, Z.Pecka,V.Vochoska a řada dalších. (viz Archív výsledků ME,MS,OH)

V poválečné historii se v Československu konaly tři vrcholné veslařské akce, ve Sportovním centru v Račicích. Račice přivítaly mistrovství světa juniorů v roce 1986 a v roce 1993 hostily dokonce mistrovství světa dospělých. V Praze proběhl evropský šampionát v roce 1961.

Pozici českých veslařů ve světě neoslabilo ani rozdělení federace. Nemálo úspěchů zaznamenalo české veslování právě v posledních letech, a to nejen v podobě výsledků skifaře Václava Chalupy, Ondřeje Synka ale i vicemistra světa Tomáše Kacovského či jeho nástupce ve skifu lehkých vah mistra světa z roku 2000 Michala Vabrouška. Nejúspěšněnjší veslařkou tohoto období je Mirka Knapková, olympijská vítězka z Londýna 2012.

Zdroj: ČVS

Závody

Příští závod:

23. 11. 2019 - Roudnický trojboj - Roudnice nad Labem

Následuje:

30. 11. 2019 - Lounský triatlon - Louny

Přidejte se k nám

Oddíl veslování TJ Chemička Ústí nad Labem pořádá celoročně nábor chlapců a dívek pro závodní i rekreační veslování, bez ohledu na věk. Na těchto stránkách naleznete veškeré informace o našem klubu. V případě Vašeho zájmu se obracejte na tel. číslo: +420 725 082 081 - Lukáš Pavlovský, nebo rovnou přijďte kterýkoliv všední den po16 hod. do loděnice ve Vaňově.

www.prijdveslovat.cz

Proč veslovat?

O veslování

Přihláška

 Nbor2  asset.f.logo.lg Facebook

Novinky

Třemi zlatými medailemi z Roudnických sprintů jsme uzamkli letošní závody na vodě

Třemi zlatými medailemi z Roudnických sprintů jsme uzamkli letošní závody na vodě Třemi zlatými medailemi z Roudnických sprintů jsme uzamkli letošní závody na vodě
Přestože se letošní XXIV. ročník Roudnických sprintů konal v nezvyklém termínu, počasí vzalo veslaře na milost a předvedlo babí léto v plné síle. Naše skromná výprava čítala pouhých 9 závodníků, protože část tréninkové skupiny se účastnila fyzických testů pro...
Číst dále

Testy SCM v Uh. Hradišti: Skvělé 5. místo Kuby Horáčka. K medaili na 6 km mu chybělo 17 desetin!

Testy SCM v Uh. Hradišti:  Skvělé 5. místo Kuby Horáčka. K medaili na 6 km mu chybělo 17 desetin! Testy SCM v Uh. Hradišti: Skvělé 5. místo Kuby Horáčka. K medaili na 6 km mu chybělo 17 desetin!
Nabitý víkend pro kandidáty mládežnické reprezentace, zahrnující 6000m na veslařském trenažeru a 6000m na skifu si premiérově vyzkoušeli také naši veslaři. První kolo testování se ne všem vydařilo podle jejich představ.     Na trenažeru si Klárka Besserová a...
Číst dále

Sayfyho memorial

Sayfyho memorial Sayfyho memorial
Naši veslaři úspěšně konkurovali cyklistům v závodu "Sayfyho memorial":  juniorka Klára Šponarová vybojovala zlatou medaili. Přestože je podzimní příprava v plném proudu a mílovými kroky se blíží důležitá testování adeptů juniorské i seniorské reprezentace, naši veslaři...
Číst dále

MČR družstev 2019

MČR družstev 2019
Ve dnech 21. 9. - 22. 9. 2019 se naši mladší žáci zúčastnili Mistrovství ČR družstev v Račicích, na které se kvalifikovalo 12 nejúspěšnějších oddílů z celé ČR. Naši chlapci vybojovali krásné umístění. V celkovém součtu bodů z MČR družstev skončili na hezkém 6. místě. 3....
Číst dále

Mistrovství ČR ve sprintu: párová čtyřka dorostenců vybojovala bronz

Mistrovství ČR ve sprintu:  párová čtyřka dorostenců vybojovala bronz Mistrovství ČR ve sprintu: párová čtyřka dorostenců vybojovala bronz
Podzimní část veslařské sezony každoročně vrcholí šampionátem na nejkratší trati a tou je sprint na 500m v Račicích. Ani z tohoto mistrovství se naši veslaři nevrátili s prázdnou.     Skvělé bronzové medaile vybojovala párová čtyřka dorostenců, která startovala...
Číst dále
Back to Top