Rekreační veslování

V rámci veslařských činností je možné se věnovat v našem klubu turistickému – nezávodnímu veslování na historických gigových veslicích i na závodních lodích. Této aktivitě se můžete věnovat i Vy, bez závodních ambicí, kteří jste nikdy neveslovali. Naši trenéři Vás naučí základní veslařskou techniku a můžete se začít věnovat tomuto úžasnému sportu dle Vašich možností.

Vzhledem k vysokému vytížení zázemí klubu a veslařského materiálu jsou stanoveny pro rekreační veslaře pravidelné tréninkové časy.

V zimním období (říjen – březen) jsou k dispozici veslařské trenažéry, běžecké pásy, veslařský bazén, posilovna a rotopedy. Po domluvě s odpovědným trenérem je možné tyto prostory využívat i v dopoledních hodinách.

V letním období (duben – září) budou společné tréninky na vodě – pouze pro příchozí, kteří mají absolvovaný kurz veslování. Pro nově příchozí, kteří mají zájem veslovat na řece, je nejdříve nutné absolvovat Kurz veslování pod vedením trenéra.

Kurz – 3000,-Kč (10 lekcí)

Klubové příspěvky 4.000,- Kč/rok

Rekreační veslování – letní období (duben – září)

  1. Část – Kurz: Zájemce o rekreační veslování (příchozí) uhradí částku 3000,- Kč, tato částka zahrnuje 10 lekcí pod vedením trenéra a členské příspěvky po dobu konání kurzu. Po absolvovaní kurzu veslování na řece a shledání, že příchozí je schopen samostatné jízdy, uhradí členské příspěvky a dále může využívat určený lodní materiál.
  2. Část – Společné odpolední tréninky a individuální dopolední tréninky.

Dopolední tréninky – probíhají individuálně, příchozí si vypůjčí loď, která je určená pro rekreační veslaře a dbá na bezpečí své i ostatních účastníků říčního provozu a zároveň zachází s lodním materiálem tak, aby ho nepoškodil.

Skupiny – příchozí budou rozděleny do skupin dle jejich veslařských cílů a zdatnosti:

Aktivní veslování – je určeno pro příchozí, kteří se chtějí fyzicky zdokonalovat a jsou technicky na velmi dobré úrovni. Tréninky budou zahrnovat kondiční náplně a soupeření s ostatními loděmi.

Pasivní veslování  je určeno pro příchozí, kteří chtějí veslovat pro radost z pohybu či pobytu v přírodě a pro méně zdatné jedince. Tréninky budou zaměřeny na zdokonalování techniky a budou fyzicky méně náročné.

Všechny osoby se řídí:

1. Provozním a lodním řádem ČVK Ústí n. L.

2. Řádem plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR.

Rekreační veslování – zimní období (říjen – březen)

Trénování v zimním období se řídí dle rozpisu tréninkových prostor klubu. Tato časová rozmezí je nutné respektovat a umožnit všem kategoriím trénink ve vymezenou dobu. V zimním období je možné využívat veslařské trenažéry, vybavení posilovny a veslařský bazén. Tréninky mohou být individuální nebo po domluvě s odpovědným trenérem.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat zástupce oddílu Jana Přibyla na tel. 777 564 085,  nebo na e-mail: info@cvkusti.cz