Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán oddílu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 739 203 323

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A, hlavní trenér oddílu

Trenér odpovědný za kategorie dorostenci, junioři, juniorky, muži a ženy.

Kontakt: 725 790 403

Lenka Pavlovská

Trenérka licence A

Trenérka odpovědná za kategorii starších žáků a asistentka Lukáše Pavlovského.

Kontakt: 728 328 780

Josef Vávra

Trenér licence C

Trenér kategorie starších žáků

Kontakt: 725 830 406

Hana Přibylová

Trenérka licence B

Trenérka odpovědná za kategorie  mladšího žactva a starších žákyň

Kontakt: 603 428 996

Klára Besserová

Trenérka licence C

Asistentka trenérky Hany Přibylové

Kontakt: 728 771 794

Naši závodníci

 

č. Jméno Příjmení Ročník Zaplacené ČP 2022 Trenér
1. Sofie Plecitá 2009 ANO Hana Přibylová
2. Anežka Řepková 2009 ANO
3. Nela Šůlová 2009 ANO
4. Alžběta Roškotová 2010
5. Aneta Nikoličová 2008 ANO
6. Ludmila Beranová 2008 ANO
7. Marie Jindrová 2008 ANO
8. Vlasta Skřivanová 2008 ANO
9. Radim Novák 2011 ANO
10. Václav Podrápský 2011
11. Joseph Nedvěd 2010 ANO
12. Kryštof Přibyl 2010 ANO
13. Jan Řepka 2009 ANO Lenka Pavlovská
14. Michal Plecitý 2009 ANO
15. Patrik Prokeš 2009 ANO
16. Sebastian Houfek 2008 ANO
17. Václav Stýblo 2008
18. Jan Horáček 2008 ANO
19. Oldřich Vyšata 2008 ANO
20. Václav Šimůnek 2008 ANO
21. Lenka Konopová 2006 ANO
22. Adéla Šůlová 2006 ANO
23. Karolína Herinková 2006 ANO
24. Klára Vondráčková 2003 ANO
25. Klára Besserová 2003 ANO
26. Václav Adámek 2007 ANO Lukáš Pavlovský
27. Matěj Dolanský 2007 ANO
28. Ondřej Mráz 2007 ANO
29. Vít Truhlář 2007 ANO
30. Matěj Straka 2007 ANO
31. Matyáš Cimpl 2007 NE
32. Adam Bulák 2006 ANO
33. Jáchym Flanderka 2006 ANO
34. Josef Říha 2005 ANO
35. Radek Nevole 2005 ANO
36. Ondřej Štěrba 2005 ANO
37. Denis Kovářík 2004 ANO
38. Josef Hána 2004 ANO
39. Šimon Moudrý 2004 ANO
40. Václav Brunclík 2001 ANO

 

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři klubu, schválení Výborem klubu. Zabývá se sportovní činností členů klubu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru klubu za ni odpovídá. Ve Výboru klubu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru klubu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru klubu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti klubu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní kluboví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán klubu. Ze zasedání je pořizován zápis.