Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán oddílu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 603 463 644

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A, hlavní trenér oddílu

Trenér odpovědný za kategorii dorostenci, junioři a muži.

Kontakt: 725 790 403

Lenka Pavlovská

Trenérka licence A

Trenérka odpovědná za kategorie dorostenek, juniorek a žen.

Kontakt: 728 328 780

Ladislav Zábrodský

Trenér licence B

Asistent trenérů Lukáše a Lenky Pavlovských

Kontakt: 723 093 984

Hana Přibylová

Trenérka licence B

Trenérka odpovědná za kategorie  mladšího žactva a starších žákyň

Kontakt: 603 428 996

Klára Besserová

Trenérka licence C

Asistentka trenérky Hany Přibylové

Kontakt: 728 771 794

Naši závodníci

 

č. Jméno Příjmení Ročník Zaplacené ČP 2022 Trenér
1. Sofie Plecitá 2009 ANO Hana Přibylová
2. Anežka Řepková 2009 ANO
3. Nela Šůlová 2009 ANO
4. Aneta Nikoličová 2008 ANO
5. Ludmila Beranová 2008 ANO
6. Marie Jindrová 2008 ANO
7. Vlasta Skřivanová 2008 ANO
8. Radim Novák 2011 ANO
9. Václav Podrápský 2011
10. Joseph Nedvěd 2010 ANO
11. Kryštof Přibyl 2010 ANO
12. Jan Řepka 2009 ANO Lenka Pavlovská
13. Michal Plecitý 2009 ANO
14. Patrik Prokeš 2009 ANO
15. Sebastian Houfek 2008 ANO
16. Václav Stýblo 2008
17. Jan Horáček 2008 ANO
18. Oldřich Vyšata 2008 ANO
19. Václav Šimůnek 2008 ANO
20. Lenka Konopová 2006 ANO
21. Adéla Šůlová 2006 ANO
22. Karolína Herinková 2006 ANO
23. Klára Vondráčková 2003 ANO
24. Klára Besserová 2003 ANO
25. Václav Adámek 2007 ANO Lukáš Pavlovský
26. Matěj Dolanský 2007 ANO
27. Ondřej Mráz 2007 ANO
28. Vít Truhlář 2007 ANO
29. Matěj Straka 2007 ANO
30. Matyáš Cimpl 2007 NE
31. Adam Bulák 2006 ANO
32. Jáchym Flanderka 2006 ANO
33. Josef Říha 2005 ANO
34. Radek Nevole 2005 ANO
35. Ondřej Štěrba 2005 ANO
36. Denis Kovářík 2004 ANO
37. Josef Hána 2004 ANO
38. Šimon Moudrý 2004 ANO
39. Václav Brunclík 2001 ANO

 

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři oddílu, schválení Výborem oddílu. Zabývá se sportovní činností členů oddílu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru oddílu za ni odpovídá. Ve Výboru oddílu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru oddílu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru oddílu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti oddílu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní oddíloví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán oddílu. Ze zasedání je pořizován zápis.