Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán klubu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 739 203 323

Pavel Sochůrek

Hlavní trenér

odpovědný za koordinaci sportovní činnosti klubu

Kontakt: 739 546 567

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A

Trenér kategorie dorostenci, junioři, muži a ženy.

Kontakt: 725 790 403

Hana Přibylová

Trenérka licence B

Trenérka kategorie  mladších a starších žákyň a dorostenek

Kontakt: 603 428 996

Josef Vávra

Trenér licence C

Trenér kategorie mladších a starších žáků

Kontakt: 725 830 406

Klára Besserová

Trenérka licence C

Asistentka trenérky Hany Přibylové a Josefa Vávry,, trenérka nezávodních veslařů

Kontakt: 728 771 794

Naši závodníci

č. Jméno Příjmení Ročník Odpovědný trenér
1. Alena Přibylová 2012 Hana Přibylová
2. Viktorie Mendlová 2010
3. Barbora Mikolášková 2010
4. Alžběta Roškotová 2010
5. Sofie Plecitá 2009
6. Anežka Řepková 2009
7. Nela Šůlová 2009
8. Aneta Nikoličová 2008
9. Vlasta Skřivanová 2008
10. Richard Nevole 2012 Josef Vávra
11. Radim Novák 2011
12. Václav Podrápský 2011
13. Joseph Nedvěd 2010
14. Kryštof Přibyl 2010
15. Šimon Kubíček 2009
16. Michal Plecitý 2009
17. Patrik Prokeš 2009
18. Jan Řepka 2009
19. Jan Horáček 2008 Lukáš Pavlovský
20. Sebastian Houfek 2008
21. Václav Stýblo 2008
22. Václav Šimůnek 2008
23. Oldřich Vyšata 2008
24. Václav Adámek 2007
25. Matyáš Cympl 2007
26. Matěj Dolanský 2007
27. Ondřej Mráz 2007
28. Matěj Straka 2007
29. Vít Truhlář 2007
30. Karolína Herinková 2006
31. Lenka Konopová 2006
32. Adéla Šůlová 2006
33. Adam Bulák 2006
34. Jáchym Flanderka 2006
35. Oskar Šalé 2006
36. Radek Nevole 2005
37. Josef Říha 2005
38. Ondřej Štěrba 2005
39. Šimon Moudrý 2004
40. Denis Kovařík 2004
41. Josef Hána 2004
42. Václav Brunclík 2001
43. Klára Besserová 2003
44. Klára Vondráčková 2003

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři klubu, schválení Výborem klubu. Zabývá se sportovní činností členů klubu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru klubu za ni odpovídá. Ve Výboru klubu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru klubu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru klubu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti klubu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní kluboví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán klubu. Ze zasedání je pořizován zápis.