Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán oddílu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 603 463 644

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A, hlavní trenér oddílu

Trenér odpovědný za kategorii dorostenci, junioři a muži.

Kontakt: 725 790 403

Lenka Pavlovská

Trenérka licence A

Trenérka odpovědná za kategorie dorostenek, juniorek a žen.

Kontakt: 728 328 780

Ladislav Zábrodský

Trenér licence B

Asistent trenérů Lukáše a Lenky Pavlovských

Kontakt: 723 093 984

Hana Přibylová

Trenérka licence B

Trenérka odpovědná za kategorie  mladšího žactva a starších žákyň

Kontakt: 603 428 996

Klára Besserová

Trenérka licence C

Asistentka trenérky Hany Přibylové

Kontakt: 728 771 794

Naši závodníci

 

č. Jméno Příjmení Ročník Zaplacené ČP 2021 Trenér
1. Alena Přibylová 2012 Hana Přibylová
2. Anežka Řepková 2009 ANO
3. Nela Šůlová 2009 ANO
4. Aneta Nikoličová 2008 ANO
5. Ludmila Beranová 2008 ANO
6. Marie Jindrová 2008 ANO
7. Vlasta Skřivanová 2008
8. Radim Novák 2011
9. Joseph Nedvěd 2010 ANO
10. Kryštof Přibyl 2010 ANO
11. Vojtěch Ivánek 2010
12. Jan Řepka 2009 ANO
13. Michal Plecitý 2009 ANO
14. Prokeš Patrik 2009
15. Sebastian Houfek 2008 Lenka Pavlovská
16. Václav Weisner 2008 ANO
17. Václav Stýblo 2008 ANO
18. Jan Horáček 2008 ANO
19. Oldřich Vyšata 2008 ANO
20. Václav Šimůnek 2008 ANO
21. Václav Adámek 2007 ANO
22. Matěj Dolanský 2007 ANO
23. Ondřej Mráz 2007 ANO
24. Vít Truhlář 2007 ANO
25. Matěj Straka 2007 ANO
26. Natálie Fišerová 2006
27. Lenka Konopová 2006 ANO
28. Adéla Šůlová 2006 ANO
29. Karolína Herinková 2006 ANO
30. Klára Vondráčková 2003
31. Klára Besserová 2003 ANO
32. Petr Chvojka 2006 ANO Lukáš Pavlovský
33. Josef Říha 2005 ANO
34. Radek Nevole 2005 ANO
35. Denis Kovařík 2004
36. Antonín Háma 2004 ANO
37. Josef Hána 2004 ANO
38. Šimon Moudrý 2004 ANO
39. Tomáš Frýda 2003 ANO
40. Tomáš Kotlaba 2003 ANO
41. Martin Zábrodský 1999 ANO
42. Václav Brunclík 2001 ANO
43. Jan Šedý 2000 ANO Klára Janáková

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři oddílu, schválení Výborem oddílu. Zabývá se sportovní činností členů oddílu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru oddílu za ni odpovídá. Ve Výboru oddílu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru oddílu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru oddílu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti oddílu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní oddíloví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán oddílu. Ze zasedání je pořizován zápis.