Tým

Naši trenéři

Josef Kulesa

Kapitán klubu

Trenér příchozích a rekreačních veslařů

Kontakt: 739 203 323

Pavel Sochůrek

Hlavní trenér

odpovědný za koordinaci sportovní činnosti klubu

Kontakt: 739 546 567

Lukáš Pavlovský

 Trenér licence A

Trenér kategorie dorostenci, junioři, muži a ženy.

Kontakt: 725 790 403

Hana Přibylová

Trenérka licence B

Trenérka kategorie  mladších a starších žákyň a dorostenek

Kontakt: 603 428 996

Josef Vávra

Trenér licence C

Trenér kategorie mladších a starších žáků

Kontakt: 725 830 406

Klára Besserová

Trenérka licence C

Asistentka trenérky Hany Přibylové a Josefa Vávry,, trenérka nezávodních veslařů

Kontakt: 728 771 794

Jan Šedý

Trenér licence C

Asistent trenéra Lukáše Pavlovského

Kontakt: 774 924 278

Naši závodníci

č. Jméno Příjmení Ročník Odpovědný trenér
1. Agnes Laubová 2013 Hana Přibylová
2. Alena Přibylová 2012
3. Viktorie Mendlová 2010
4. Sofie Plecitá 2009
5. Anežka Řepková 2009
6. Nela Šůlová 2009
7. Johana Kučerová 2009
8. Radka Mašková 2009
9. Zuzana Rakušanová 2009
10. Sofia Agayeva 2008
11. Jan Ježek 2013 Josef Vávra
12. Matyáš Vacín 2012
13. Tomáš Fedorovič 2012
14. David Písek 2011
15. Radim Novák 2011
16. Václav Podrápský 2011
17. Martin Tran 2011
18. Jakub Pruner 2011
19. Daniel Machata 2011
20. Tomáš Sokol 2011
21. Joseph Nedvěd 2010
22. Matěj Čapek 2010
23. Kryštof Přibyl 2010
24. Jiří Hlína 2009 Lukáš Pavlovský
25. Michal Plecitý 2009
26. Patrik Prokeš 2009
27. Jan Řepka 2009
28. Jan Horáček 2008
29. Sebastian Houfek 2008
30. Václav Stýblo 2008
31. Jan Ramisch 2008
32. Jan Musil 2008
33. Vít Truhlář 2007
34. Ondřej Štěrba 2005
35. Denis Kovařík 2004

 

Trenérská rada

Trenérská rada je poradní sbor kapitána, tvoří ji aktivní trenéři klubu, schválení Výborem klubu. Zabývá se sportovní činností členů klubu. V čele stojí kapitán, který řídí její činnost a Výboru klubu za ni odpovídá. Ve Výboru klubu zastupuje trenérskou radu kapitán a předkládá Výboru klubu k rozhodnutí zásadní návrhy Trenérské rady. Na jednání Výboru klubu mohou být přizváni další členové Trenérské rady. Trenérská rada zpracovává zejména podklady pro:

  • rozdělení sportovního materiálu jednotlivým posádkám,
  • rozdělení tréninkových časů trenažérů,
  • posilovny, bazénu, motorových člunů a sportovního náčiní (lodí, vesel…),
  • sportovní kalendář (soutěže, soustředění atd.),
  • rozdělení svěřenců (tréninkových skupin) jednotlivým trenérům,
  • vyhodnocení sportovní činnosti klubu,
  • návrhy na sportovní ocenění závodníků,
  • návrhy na nákup, opravu a vyřazení sportovního materiálu,
  • další nezbytné rozhodnutí pro zdárný průběh sportovní přípravy.

Trenérskou radu tvoří všichni smluvní kluboví trenéři a schází se zpravidla jednou za tři měsíce, případně častěji. Trenérskou radu svolává a kapitán klubu. Ze zasedání je pořizován zápis.